Guyana

www.guyana-tourism.com

 

Guyana is blessed with extraordinary topography dominated by lush rainforests and four major mountain ranges. In between, sinuous rivers tumble down mountains and through the thick towering trees of sublime rainforest on long journeys towards the Amazon and Atlantic.

 


 
 

ENGLISH

While Guyana is technically on the Atlantic Ocean, the country is culturally linked to the Caribbean through a large population that embraces its West Indian roots.  The destination was also a British colony, and it remains the only South American nation where English is the official language. The country forms a green and verdant triangle between three major rivers: the Orinoco, the Amazon and the Negro. Four other large rivers cut through its coastal plain, feeding the Atlantic.

Guyana

Guyana offers stunning flat-topped mountains, known locally as tepuis, dozens of waterfalls, and a zoologist’s dream of tropical wildlife species. While there are fine hotels and restaurants in the capital city of Georgetown, the quintessential Guyana holiday is typically spent in a motorized Amerindian dugout canoe exploring the wild rivers and bunking down for the night at an eco-resort with nature close at hand.

Many outfitters based in Georgetown offer tours that can last from four days to two weeks. A typical itinerary will include several stops at Amerindian villages, where day-to-day life remains largely unchanged from several centuries ago. Those with less time can hire a bush pilot to take them to Kaieteur Falls, a magnificent cascade on the Potaro River that boasts a vertical drop more than five times that of Niagara Falls.

Billed as the Garden City of the Caribbean, Georgetown still retains the look of a Colonial-era port town with stately Victorian buildings and storefronts. Tour the city on foot and see the Botanical Gardens featuring a pond that is a favorite hangout for numerous species of tropical waterfowl. Visit St. George’s Cathedral, reputed to be the tallest wooden cathedral in the world. Hibiscus Craft Plaza is a good place to seek out Amerindian handicrafts. The National Gallery of Art is housed in the Castellalani House and the National Museum displays native flora and fauna as well as archaeological relics and native crafts. See the kokers, or floodgates, built by early Dutch settlers to keep the city from flooding. The network of canal systems is still used to keep Georgetown dry and the marshland at bay today.

AIRPORTS/GATEWAY/FLYING TIMES:

Airport:  Cheddi Jagan International Airport, Timehri is 25 miles from Georgetown, the capital.

Gateways/Flying Times: There are no direct flights from the UK, however Caribbean Airlines fly via Barbados and Trinidad. Further options via Barbados are also available with LIAT connecting with the British Airways, bmi and Virgin Atlantic flights from the UK.  London: 8 hours.

CLIMATE:

Average temperature ranges from between 75-87 degrees F.

DINING:

Creole, Chinese, Indian and International dishes are available. Dress code is casual.

LANGUAGE:

English and Creole.

NIGHTLIFE:

Live music.  Discos. Bars.  Plays at the cultural centers.  Comedy nights and poetry slam sessions.

SIGHTSEEING:

City Tours may be arranged for interested groups to visit the Botanic Gardens. Zoological Park.  Stabroek Market and our various architectural heritage sites.  Day trips to Kaieteur and Orinduik Falls, historic Dutch forts and industrial and agricultural estates.  An array of interior resorts.

DUTCH / NEDERLANDS

Hoewel Guyana zich technisch gezien in de Atlantische Oceaan bevindt, is het land cultureel verbonden met de Caribbean via de grote bevolking die voor hun West-Indische roots opkomen. Deze bestemming was ook een Britse kolonie en het blijft het enige Zuid-Amerikaanse land waar Engels de officiële taal is. Het land vormt een groene driehoek tussen de drie grote rivieren: de Orinoco, de Amazone en de Negro. Vier andere grote rivieren doorsnijden de kustvlakte en monden uit in de Atlantische Oceaan.

Guyana biedt verbluffende plat-getopte bergen, lokaal bekend als tepuis, tientallen watervallen, en de droom van zoölogen vanwege de tropische diersoorten. Hoewel er goede hotels en restaurants beschikbaar zijn in de hoofdstad Georgetown, wordt de ultieme vakantie in Guyana meestal doorgebracht in een gemotoriseerde Amerindische dugout kano waarmee de wilde rivieren worden verkend gevolgd door een overnachting in een eco-resort middenin de natuur.

Veel bureau’s gevestigd in Georgetown bieden reizen aan van vier dagen tot twee weken. Een typisch traject zal een aantal stops maken bij de Amerindian dorpen waar dagelijks leven grotendeels onveranderd is gebleven ten opzichte van enkele eeuwen geleden. Degenen met minder tijd kunnen een piloot huren om hen naar Kaieteur Falls te brengen, een prachtige waterval op de Potaro River dat een vrije val heeft van ruim vijf keer de Niagara Falls.

Bekend als de Garden City van de Caribbean heeft Georgetown nog steeds de uitstraling van een havenstad uit het koloniale tijdperk met statige Victoriaanse gebouwen en winkelpuien. Ontdek de stad te voet en bezoek de botanische tuinen met vijvers dat een favoriete ontmoetingsplaats is voor vele soorten tropische watervogels. Bezoek St. George’s Cathedral, bekend om zijn langste houten kathedraal in de wereld. Hibiscus Craft Plaza is een goede plek om Amerindisch handwerk te vinden. The National Gallery of Art is gevestigd in het Castellalani Huis en het Nationale Museum dat inheemse flora en fauna tentoon stelt en ook archeologische relikwieën en inheemse ambachten. Neem een kijkje bij de kokers, of overstromingsdeuren, gebouwd door vroege Nederlandse kolonisten om de stad te beschermen tegen overstromingen. Het netwerk van grachten wordt vandaag de dag nog steeds gebruikt om Georgetown droog en het veen vast te houden.

LUCHTHAVENS / BEREIKBAARHEID / VLIEGTIJDEN:

Luchthaven: Cheddi Jagan International Airport, Timehri is 40 kilometer van de hoofdstad Georgetown. Bereikbaarheid / Vliegtijden: Miami-4,5 uur. New York-5,5 uur. Toronto-6 uur. Londen-8 uur. Reistijd vanuit de Caribbean is ongeveer 2 uur, met uitzondering van Jamaica, dat ongeveer 4 uur duurt. Er zijn geen rechtstreekse vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk hoewel Caribbean Airlines vliegen via Barbados en Trinidad. Andere opties via Barbados zijn ook beschikbaar met LIAT aansluitend met British Airways, bmi en Virgin Atlantic vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk. Caribbean Airlines en NAA vliegen vanuit New York. De luchthaven is Cheddi Jagan International Airport (GEO), in de buurt van Georgetown.

KLIMAAT:

Gemiddelde temperatuur varieert tussen de 24-31 graden Celsius.

ETEN:

Creools, Chinees, Indiaas en internationale gerechten zijn beschikbaar. Dress code is casual.

TAAL:

Engels en Creools.

NACHTLEVEN:

Live muziek. Disco’s. Bars. Voorstellingen bij de culturele centra. Comedy avonden en poëzie slam sessies.

BEZIENSWAARDIGHEDEN:

Stadtours kunnen worden georganiseerd voor groepen en geïnteresseerden die een bezoek aan de botanische tuinen willen brengen. Zoological Park. Stabroek Markt en de verschillende architectonische erfgoeden. Dagtrips naar Kaieteur en Orinduik Falls, historische Nederlandse forten en de industriële en agrarische landgoederen. Een reeks van overdekte resorts.

GERMAN / DEUTSCH

Auch wenn Guyana am Atlantik liegt, so ist das Land doch durch einen Großteil seiner Bevölkerung, deren Wurzeln auf den Westindischen Inseln liegen, kulturell mit der Karibik verbunden. Guyana war zudem eine englische Kolonie und ist bis heute die einzige südamerikanische Nation, in der Englisch die offizielle Landessprache ist. Das Land bildet ein grünes Dreieck zwischen den drei Hauptflüssen Orinoco, Amazonas und Negro. Vier weitere großer Flüsse durchziehen seine Küstenebene und münden in den Atlantik.

Guyana bietet mächtige Bergformationen, die hier Tepuis heißen, Dutzende von Wasserfällen und für jeden Zoologen einen Traum an unterschiedlichen, tropischen Tierarten. Während es in der Hauptstadt Georgetown gute Hotels und Restaurants gibt, ist für Guyana eher eine andere Art von Urlaub üblich. Dabei entdeckt man die wilden Flüsse und die faszinierende Landschaft vom Kanu aus und verbringt die Nacht in einem Eco-Resort inmitten der Natur.

Viele Reiseveranstalter bieten Touren von Georgetown aus an, die von vier Tagen bis zu zwei Wochen dauern können. Eine typische Strecke schließt mehrere Stopps in Dörfern der indianischen Ureinwohner ein. Hier ist das tagtägliche Leben wie vor hunderten von Jahren gleich geblieben. Besucher mit weniger Zeit können einen Busch-Piloten buchen, der sie zu den Kaieteur-Fällen, einem großartigen Wasserfall am Potaro Fluß, der in einer einzigen Stufe über 225 Meter in die Tiefe stürzt und damit selbst die Niagarafälle verblassen lässt.

Bekannt als die Gartenstadt der Karibik hat Georgetown weiterhin seinen Charme als koloniale Hafenstadt beibehalten. Hier prägen stattliche Viktorianische Gebäude das Straßenbild. Schlendern Sie zu Fuß durch die Stadt und besichtigen Sie den Botanischen Garten mit seltenen Wasservögeln gibt. Statten Sie der St. George’s-Kathedrale, der größten Holz-Kathedrale der Welt, einen Besuch ab oder bewundern Sie auf der Hibiscus Craft Plaza die Handwerkskunst der Indianer.

Die nationale Kunstgallerie befindet sich im Castellalani Haus, und das Nationalmuseum präsentiert neben der heimischen Flora und Fauna auch archäologische Relikte und einheimisches Kunsthandwerk. Besichtigen Sie die Kokers oder Schleusentore, die von ehemaligen holländischen Siedlern gebaut wurden, um die Stadt vor der Flut zu schützen. Das Netzwerk der Kanal-Systeme wird heute noch verwendet, um Georgetown trocken und das Marschland in der Bucht zu halten.

KLIMA:

Durchschnittstemperaturen zwischen 24 und 31 Grad Celsius.

ESSEN UND TRINKEN:

Kreolisch, Chinesisch, Indische und Internationale Küche. Dress-Code ist leger.

SPRACHEN:

Englisch und Kreolisch.

NACHTLEBEN:

Live-Musik. Discos. Bars.

SEHENSWÜRDIGKEITEN:

Botanische Gärten. Tierparks, Stabroek Markt. Tagesausflüge z.B. zu den  Kaieteur und Orinduik Wasserfällen oder zu  historischen Festungen

FLUGHÄFEN:

Cheddi Jagan International Airport in Timehri ist 40 km von der Hauptstadt Georgetown entfernt. Keine Direktflüge aus Deutschland. Caribbean Airlines fliegt ab London Gatwick, weitere Verbindungen über die USA (Miami, New York).

FRENCH / FRANÇAIS

Bien que Guyana soit bordé par l’Océan Atlantique, sa population aux racines antillaises est liée culturellement aux Caraïbes.  Cette ancienne colonie britannique reste le seul pays d’Amérique du Sud dont la langue officielle est l’anglais.  Le territoire forme un triangle verdoyant entre trois grands fleuves : l’Orénoque, l’Amazone et le Rio Negro.  Quatre autres rivières importantes se jettent dans l’Atlantique en traversant la plaine côtière du pays.  A Guyana, on découvre d’incroyables « tepuis » (montagnes à sommet tronqué), des douzaines de chutes d’eau et une riche biodiversité tropicale qui en fait le paradis des zoologistes.

Bien que la capitale Georgetown dispose d’excellents hôtels et restaurants, l’essentiel des vacances à Guyana se passe en pirogue à moteur à explorer les rivières sauvages ; la nuit, on s’arrête dans des gîtes au coeur de la nature.  De nombreuses excursions – de quatre jours à deux semaines, sont organisées depuis Georgetown ; l’itinéraire type comporte plusieurs étapes dans des villages amérindiens où la vie quotidienne semble inchangée depuis des siècles.  Les visiteurs disposant de moins de temps pourront s’offrir les services d’un guide qui les conduira aux spectaculaires chutes de Kaieteur sur la rivière Potaro, les plus hautes du monde (cinq fois les chutes du Niagara).

Surnommée la ville-jardin des Caraïbes, la ville portuaire de Georgetown conserve son style colonial avec ses maisons imposantes et ses devantures victoriennes.  La visite de la capitale à pied vous conduira aux jardins botaniques dans lesquels un étang rassemble une foule d’espèces d’oiseaux aquatiques tropicaux.  Vous visiterez la cathédrale St George, cathédrale en bois la plus élevée au monde.  Hibiscus Craft Plaza est l’endroit idéal pour découvrir l’artisanat amérindien.  La galerie d’art nationale est située dans la maison Castellalani ; le musée national met à l’honneur la flore et la faune autochtones ainsi que des vestiges archéologiques et de l’artisanat local.  Les « kokers », écluses construites par les premiers colons néerlandais pour préserver Georgetown des inondations, sont également intéressantes ; le réseau de canaux est toujours utilisé de nos jours.

POUR S’Y RENDRE:

Aéroport:  Aéroport international Cheddi Jagan (GEO) à Timehri, à 40 km de la capitale Georgetown.  Correspondances / Temps de vol: Miami : 4 heures ½.  New York : 5 heures ½.  Toronto: 6 heures.  Londres : 8 heures. Des Caraïbes, il faut compter environ 2 heures, sauf de la Jamaïque, qui est à 4 heures de vol.

Il n’y a pas de vols directs au départ de la France, cependant Caribbean Airlines s’y rend via la Barbade et Trinidad.  British Airways, British Midland et Virgin Atlantic proposent des vols à destination de la Barbade avec correspondance sur LIAT. Caribbean Airlines et NAA assurent un vol de New York.

CLIMAT:

Températures moyennes : 24-31°C.

RESTAURANTS:

Cuisine créole, chinoise, indienne et internationale.  Tenue décontractée.

LANGUE:

anglais et créole.

VIE NOCTURNE:

spectacles musicaux, discothèques, bars, pièces de théâtres dans les centres culturels, spectacles d’humour, de poésie (slam).

À VOIR:

Georgetown, architecture, jardins botaniques, parc zoologique, marché de Stabroek, chutes de Kaieteur et d’Orinduik, anciens forts néerlandais, sites industriels et agricoles.

ITALIAN / ITALIANO

Pur essendo tecnicamente sull’Oceano Atlantico, la Guyana è culturalmente collegata ai Caraibi, grazie alla sua vasta popolazione rimasta profondamente legata alle radici delle Indie occidentali. Questa nazione è stata anche una colonia britannica e rimane l’unico paese sudamericano in cui l’inglese è la lingua ufficiale. La nazione forma un triangolo verdeggiante i cui lati sono formati dai fiumi Orinoco, il rio delle Amazzoni e il Rio Negro. Quattro altri grandi fiumi attraversano la sua pianura costiera, sfociando nell’Atlantico.

La Guyana offre impressionanti altipiani, localmente chiamate tepuis, decine di cascate e miriadi di specie di flora e fauna tropicale, un sogno per gli zoologi. Nella capitale Georgetown ci sono ottimi hotel e ristoranti, ma la vacanza in Guyana per eccellenza è da passare a bordo di una canoa amerindia a motore, esplorando i fiumi selvaggi, per poi passare la notte in un eco-resort, a stretto contatto con la natura.

A Georgetown molti negozi che vendono attrezzature propongono tour che possono durare da quattro giorni a due settimane. Un tipico itinerario include varie soste nei villaggi amerindi, dove la vita di tutti i giorni rimane immutata da centinaia di anni. Chi dovesse avere meno tempo a disposizione può ingaggiare un “bush pilot”, ovvero un pilota che vola in zone brade e rischiose, che li porti alle magnifiche cascate Kaieteur sul fiume Potaro, che vantano un salto verticale cinque volte maggiore di quello delle cascate del Niagara.

Reclamizzata come la Città Giardino dei Caraibi, Georgetwon mantiene ancora l’aspetto di una cittadina portuale del periodo coloniale, con sontuosi edifici vittoriani. Fate un giro in città a piedi e ammirate i Giardini Botanici con il laghetto, luogo preferito per numerose specie di uccelli marini tropicali. Visitate la cattedrale di St. George, considerata la più alta cattedrale in legno del mondo. Hibiscus Craft Plaza è un buon posto per acquistare manufatti amerindi. La National Gallery of Art è ospitata nella Castellani House e il National Museum espone flora e fauna autoctoni, insieme a resti archeologici e manufatti tradizionali. Potrete vedere i koker, cioè le porte delle chiuse costruite dai primi coloni olandesi per preservare la città dalle inondazioni. La rete dei canali è tutt’ora usata per mantere la città “all’asciutto” e tenere a bada le zone paludose.

AEROPORTI/DURATA DEI VOLI:

Aeroporto: Cheddi Jagan International Airport, Timehri è a 40 km da Georgetown, la capitale. Durata dei voli: Miami-4 ore 30minuti. New York-5 ore 30 minuti. Toronto-6 ore.  Londra-8 ore.

La durata del viaggio dai Caraibi è di circa 2 ore con l’eccezione della Giamaica, 4 ore. Non ci sono voli diretti dal Regno Unito, tuttavia Caribbean Airlines effettua voli con scalo a Barbados e Trinidad. Altre opzioni con scalo a Barbados sono inoltre disponibili con LIAT che mette in collegamento con voli di British Airways, bmi e Virgin Atlantic dal Regno Unito. Caribbean Airlines e NAA effettuano voli da New York. L’aeroporto è Cheddi Jagan International Airport (GEO), vicino a Georgetown.

CLIMA:

La temperatura media varia da 24 a 30 gradi C.

RISTORAZIONE:

Cucina: creola, cinese, indiana e piatti internazionali. Il dress code è casual.

LINGUE:

Inglese e creolo.

VITA NOTTURNA:

Musica dal vivo,  discoteche. bar, spettacoli teatrali nei centri cuturali,  serate di comicità e sessioni di poesia a eliminatorie.

ITINIERARI:

– tour della città per gruppi interessati a visitare i giardini botanici.
– Parco zoologico.
– Mercato di Stabroek e i vari luoghi appartenenti al patrimonio architettonico.
– Gite giornaliere alle cascate di Kaieteur e Orinduik,
– forti storici olandesi e complessi industriali e agricoli.
– Varie località di villeggiatura interne.

SPANISH / ESPAÑOL

Aunque Guayana está técnicamente en el Océano Atlántico, el país está culturalmente asociado al Caribe a través de una gran población que se aferra a sus raíces de las Indias Occidentales. El emplazamiento fue también una colonia británica, y es la única nación sudamericana donde el idioma oficial es el inglés. El país forma un triángulo verde y frondoso entre tres ríos principales: El Orinoco, el Amazonas y el Negro. Otros cuatro grandes ríos atraviesan su llanura costera, alimentando el Atlántico.

Guayana ofrece aturdidoras montañas de cima plana, conocidas localmente como tepuis, docenas de cascadas, y especies tropicales de fauna silvestre, sueño de todo zoólogo. Mientras en la capital, Georgetown, hay restaurantes y hoteles de lujo, las vacaciones en Guayana se pasan navegando en un cayuco indoamericano motorizado explorando los ríos agrestes y parando por la noche en un eco-resort con la naturaleza al alcance de la mano.

Muchos guías en Georgetown ofrecen excursiones que pueden durar desde cuatro días hasta dos semanas. Un itinerario típico incluiría varias paradas en pueblos indoamericanos, donde la vida cotidiana permanece mayormente inalterada desde hace varios siglos. Aquellos que dispongan de menos tiempo pueden contratar a un guía para que les lleve a Kaieteur Falls, una catarata magnífica en el Río Potaro  que ostenta una caída vertical de más de cinco veces  las Cataratas del Niágara.

Reconocida como la Ciudad Jardín del Caribe, Georgetown todavía retiene la mirada de un pueblo del puerto de la era colonial con edificios victorianos majestuosos y tiendas. Vaya de excursión por la ciudad a pie y vea el Jardín Botánico con un estanque que es el sitio favorito de numerosas especies de aves acuáticas tropicales. Visite la Catedral de St. George, con la reputación de ser la catedral de madera más alta del mundo. La plaza Hibiscus Craft es un buen lugar para salir a buscar artesanías indoamericanas. La Galería Nacional de Arte está alojada en la Cámara Castellalani y el Museo Nacional muestra flora y fauna nativa así como también reliquias arqueológicas y oficios nativos. Vea los kokers, o las esclusas, construidas por antiguos colonos holandeses para prevenir inundaciones en la ciudad. La red de sistemas del canal se usa todavía para mantener Georgetown seca.

AEROPUERTOS/TERMINALES/HORAS DE VUELOS:

Aeropuerto: Cheddi Jagan International Airport, Timehri está a 40 km de Georgetown, la capital. Terminales/Horas de vuelos: Miami-4.5 horas. Nueva York 5.5 horas. Toronto-6 horas. Londres-8 horas. El tiempo del viaje al Caribe es aproximadamente de 2 horas con excepción de Jamaica, que lleva 4 horas. No hay vuelos directos desde el Reino Unido, sin embargo Caribbean Airlines vuela via Barbados y Trinidad. Las opciones por Barbados están también disponibles con LIAT conectándose con vuelos de British Ariways, bmi y Virgin Atlantic  desde el Reino Unido. Caribbean Airlines y NAA vuelan desde Nueva York. El aeropuerto es Cheddi Jagan International Airport (GEO), cerca de Georgetown.

CLIMA:

El promedio de las temperaturas van desde los 23ºC a los 30ºC.

GASTRONOMÍA:

Los platos criollos, chinos, indios e Internacionales están disponibles. El código de vestuario es casual.

IDIOMA:

El Idioma oficial es el inglés y el Criollo.

VIDA NOCTURNA:

Música en vivo. Discos. Bares. Juegos en los centros culturales. Las noches de comedia y sesiones de poesía.

VISITE LUGARES DE INTERÉS:

Las excursiones de la ciudad pueden ser programadas por grupos interesados en visitar el Botanic Gardens (jardines botánicos). Parque zoológico. Stabroek Market y nuestros sitios arquitectónicos de patrimonio. Las salidas de un día para Kaieteur y Orinduik Falls, históricos fuertes holandeses y haciendas industriales y agrícolas. Un montón de resorts.